Astrology is a language. If you understand the language the sky speaks to you. - Dane Rudyar

 

 

PRIVACYVERKLARING 

AstroTaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

CONTACTGEGEVENS  

https://www.AstroTaal.nl of info@AstroTaal.nl 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

AstroTaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

 •  Voornaam  
 •  Achternaam  
 •  Adresgegevens  
 •  Telefoonnummer  
 •  E-mailadres  
 •  Geboortedatum, -plaats en –tijd  
 •  Bedrijfsnaam  
 •  IP adres  
 •  Foto’s (genomen tijdens de lessen en evenementen)  

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.  

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@astrotaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN  

Astrotaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Het afhandelen van jouw betaling  
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder  
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken  
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren  
 • Om je te kunnen vragen of je tevreden bent met onze dienstverlening  
 • Astrotaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 • Geautomatiseerde besluitvorming.  

Astrotaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen.  

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN  

Astrotaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  

E-mailadres en (voor)naam in de mailinglijst Bewaartermijn: zo lang niet uitgeschreven van een e-maillijst. Wanneer je je uitschrijft van onze e-mails, zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd. Reden: om e-mails te kunnen versturen.

E-mailadres en (voor)naam in reacties/ comments op de website Bewaartermijn: zo lang je reactie zichtbaar is op de website. Reden: om spam te kunnen herkennen en voorkomen.

Inloggegevens (gebruikersnaam, e-mailadres) in online lessen Bewaartermijn: zo lang als gebruik gemaakt wordt van de online lessen. Reden: om toegang te verlenen tot besloten online trainingen en programma’s.

Geboortegegevens Bewaartermijn: aangezien cliënten/ cursisten regelmatig terugkomen, worden deze gegevens bewaard totdat gevraagd wordt om verwijdering. Reden: om consulten te kunnen voorbereiden en om cursusmateriaal te kunnen maken met persoonlijke lesvoorbeelden, oefenmateriaal en persoonlijke werkboeken.

Factuur- en boekhoudgegevens en CRM syseem Bewaartermijn: tenminste 7 jaar. Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.  

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  

Astrotaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou om of te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Astrotaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN  

Astrotaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden  

bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van je browser verwijderen.  

SOCIAL MEDIA BUTTONS  

We willen het je graag zo makkelijk mogelijk maken om berichten van de website te delen. Dat kan door middel van Social Media buttons. De meeste Social Media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.  

Lees de privacy verklaringen van de desbetreffende Social Media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Astrotaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@astrotaal.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.  

Astrotaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN  

Astrotaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@astrotaal.nl  

WIJZIGINGEN  

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Deze tekst past u aan door erop te klikken.